M.C.B.L. RACING TEAM S.S.D.R.L. - عروض الرعاية | Sponsoo

M.C.B.L. RACING TEAM S.S.D.R.L.

 Barge موتورسبورت, Trial, ركوب الدراجات
 • Pubblicazione del vs. logo sul sito www.blmotors.it alla pagina dedicata al B.L. Racing team


  نهيار السعر

  • متكرر دفع ٣٦�€٠ سنوي


  مدة العقد
  تاريخ بدء العقد
  من توقيع العقد
  تاريخ انتهاء العقد
  1 سنوات

  الفئة

  Werbung auf Website


 • Stampa del Vs . logo su banner pubblicitari che andremo ad esporre a tutte le gare del Trofeo Amatoriale Trial Nord Ovest 2023. + logo su sito www.blmotors.it alla pagina dedicata al B.L. Racing team + Stampa logo su abbigliamento tecnico trial e minicross (maglia e pantalone) + Stampa logo su t-shirt che vengono omaggiate a tutti i tesserati del B.L. Racing Team


  نهيار السعر

  • متكرر دفع ٢٬٠٠�€٠ سنوي


  مدة العقد
  تاريخ بدء العقد
  من توقيع العقد
  تاريخ انتهاء العقد
  1 سنوات

  الفئة

  Trikot-Sponsoring


 • Una banner nel nostro parco off-road, con le seguenti dimensioni: 1mt x 5 mt I costi di produzione non sono compresi nel prezzo e sono anch'essi a carico dello sponsor.


  نهيار السعر

  • متكرر دفع ٦٬٠٠�€٠ سنوي


  مدة العقد
  تاريخ بدء العقد
  من توقيع العقد
  تاريخ انتهاء العقد
  1 سنوات

  الفئة

  Plakat-/Bandenwerbung


Fancybox.bind("[data-fancybox]", { // Your custom options });