أكبر منصة للرعاية الرياضية في أوروبا | Sponsoo

Monferrato Nordic Walking

 Nizza Monferrato مشي الشمال

ملخص

Associazione sportiva dilettantistica per la promozione di camminate ed eventi di Nordic Walking nel sud del Piemonte

الوصف

Siamo attivi da oltre 10 anni, abbiamo 100 soci annuali, organizziamo eventi anche per comuni ed enti del territorio. Organizziamo eventi nazionali, tipo il 20 marzo 2022