أكبر منصة للرعاية الرياضية في أوروبا | Sponsoo

Associazione Culturale Sportiva Net-Gen

 Rimini ملعب تنس, الاخري, شاطئ تنس ...

ملخص

Organizziamo: Tornei ed eventi sportivi, manifestazioni culturali, incontri, curando, presentazione, conduzione e divulgazione mediatica. Dirette, servizi video con montaggio immagini e interviste, ufficio stampa, comunicazione personalizzata.
Fancybox.bind("[data-fancybox]", { // Your custom options });